• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Административна канцеларија

Административна канцеларија

Административна канцеларија обавља стручне, административне и друге послове у оквиру Високог савета судства. Административном канцеларијом руководи секретар Савета који организује и обезбеђује њен делотворан рад и за свој рад и рад Административне канцеларије одговара Савету.