• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Pravosudna konferencija u Bangkoku

U okviru „Projekta za jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva“, finansiranog od strane USAID koji sprovodi udruženje „4 Digits Consulting – podrška pravosuđu i javnoj upravi“, predsednik Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda, sudija Dragomir Milojević, sudija Vrhovnog kasacionog suda, gđa Snežana Andrejević i sekretar Visokog saveta sudstva, gđa Majda Kršikapa učestvovali su na konferenciji „World Judiciary Transformation Framework & The Metrics for Measuring Performance“ koja je održana 18. i 19. avgusta u Bangkoku, Tajland.

Cilj konferencije je bio uspostavljanje i održavanje kontinuiranog dijaloga između pravosudnih sistema u svrhu jačanja razmene iskustava o najboljoj praksi u pogledu izmena u sudstvu i efikasnosti sudstva. Konferencija je pružila značajne poglede na to kako se informacione tehnologije koriste od strane drugih zemalja za ujednačavanje poslovnih procesa i povećanje efikasnosti i transparentnosti u sudskim postupcima.

Sekretar Visokog saveta sudstva, gđa Majda Kršikapa, je održala uvodnu prezentaciju, čime je učesnicima pružen pregled trenutnih aktivnosti u pravosuđu Srbije u pogledu smanjenja broja starih predmeta, kao i aktivnosti koje se odnose na jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva, uz podršku USAID i udruženja „4 Digits Consulting“. Gdin Dimitrije Šujeranović, ekspert u udruženju „4 Digits Consulting“, vodio je panel diskusiju, na kojoj su učesnici konferencije podelili svoje stavove i iskustva u pogledu aktivnosti koje se odnose na procese upravljanja i automatizacije u sektoru pravosuđa.

Kao zaključak konferencije, gdin Brajan Grin (Brian Green) iz firme „Justice AV Solutions“, renomirane američke firme koja se bavi audio i video snimanjem sudskih procesa, uručio je predsedniku Dragomiru Milojeviću jedan od njihovih uređaja za audio snimanje sednica. Ovaj uređaj će biti instaliran u Visokom savetu sudstva i povezan sa budućim sistemom za upravljanje predmetima Saveta, koji razvija i implementira udruženje „4 Digits Consulting“ u okviru „Projekta za jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva“, finansiranog od strane USAID.