• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Viši sud u Užicu

Serbia
Adresa: 
Užice, Nade Matić br.6
Telefon: 
031/513-105
Faks: 
031/513-245
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Opšti
Populacija: 
259 681
  1. Zečević Radenko, predsednik suda
  2. Milinković Zoran
  3. Ninković Radmila
  4. Pantelić Verica
  5. Radulović Ljubiša
  6. Tomović Biljana