• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Viši sud u Beogradu

Serbia
Adresa: 
Beograd, Ul Savska br. 17a
Telefon: 
011/ 360-1400
Faks: 
011/668-2771
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Opšti
Populacija: 
460 791
 1. Aleksandar Stepanović, predsednik suda i sudija Vrhovnog kasacionog suda
 2. Agatonović Dušan
 3. Alagić Lidija
 4. Albijanić Nataša
 5. Aleksić Svetlana
 6. Anđelković Marina
 7. Aranđelović Gordana
 8. Aranđelović Jureša Marija
 9. Bakić Jasminka
 10. Barović Velibor
 11. Beraha Nikićević Vinka
 12. Bogdanović Jelena
 13. Božović Zoran
 14. Božović Milošević Vesna
 15. Bošković Marija
 16. Brkić Marina
 17. Bubanja Radun
 18. Bursać Zoran
 19. Bursać Ivana
 20. Vasojević Verica
 21. Vrhovšek Vladimir
 22. Vukotić Vera
 23. Galić Svetlana
 24. Ganić Zoran
 25. Gerasimović Dragomir
 26. Grujičić Mirjana
 27. Damjanović Vesna
 28. Dilparić Milan
 29. Duruz Vladimir
 30. Đorđević Dušanka
 31. Đorđević Zoran
 32. Đurić Olivera
 33. Đuričković Trifunović Ana
 34. Zrelec Anja
 35. Živković Nebojša
 36. Ivanković Vladan
 37. Ilić P. Maja
 38. Ilić Mirjana
 39. Isakov Vukica
 40. Janković Raša
 41. Jovanović Violeta
 42. Jovanović Snežana
 43. Jovičić Ivan
 44. Keranović Slobodan
 45. Kilibarda Jelena
 46. Knežević Jojić Sanja
 47. Kovačević Nebojša
 48. Kovačević Svetlana
 49. Kosovac Danica
 50. Labudović Miloš
 51. Lazović Velimir
 52. Laušević Danko
 53. Lemajić Tatjana
 54. Leković Aleksandra
 55. Ljumović Dragica
 56. Marinković Maja
 57. Marić Draginja
 58. Marić Ksenija
 59. Marjanović Violeta
 60. Marjanović Snežana
 61. Marković Slađana
 62. Marčetić Dragana
 63. Mesarović Vladimir
 64. Milenković Dušan
 65. Miletić R. Vladimir
 66. Milošević Ana
 67. Miloševski Milan
 68. Milutinović Nataša
 69. Milosavljević Ljiljana
 70. Miljković Ljudmila
 71. Mirković Dragan
 72. Mitić Vranjkić Konstantin
 73. Mitrović Stanislava
 74. Mišić Bojan
 75. Nikitović Ida
 76. Nikolić Garotić Snežana
 77. Nikolić Slavica
 78. Obrenčević Tatjana
 79. Opačić Anđelka
 80. Pavlović Lidija
 81. Pajić Olivera
 82. Pantelić Branislav
 83. Pantović Slađana
 84. Peković Savić Maja
 85. Petričić Snežana
 86. Petričević Milenija
 87. Petričević Milosavljević Nataša
 88. Petrović Siniša
 89. Petrović Stojan
 90. Popović Adela
 91. Profilović Olivera
 92. Ramić Ivana
 93. Radojević Marković Ivana
 94. Rogić Zoran
 95. Sofrenović Vera
 96. Sretenović Tatjana
 97. Stanković Jelena
 98. Stojilković Jelena
 99. Stojković Milica
 100. Tejić Zoran
 101. Todorović Vorkapić Valentina
 102. Trajković Zorana
 103. Trešnjev Aleksandar
 104. Cvetić Maja
 105. Cvetković Biljana
 106. Čogurić Bojana
 107. Šešić Zoran
 108. Škulić Jelena
 109. Šćepanović Darinka