• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Viši sud u Beogradu

Serbia
Adresa: 
Beograd, Ul Savska br. 17a
Telefon: 
011/ 360-1400
Faks: 
011/668-2771
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Opšti
Populacija: 
460 791
 1. Aleksandar Stepanović, predsednik suda i sudija Vrhovnog kasacionog suda
 2. Agatonović Dušan
 3. Alagić Lidija
 4. Albijanić Nataša
 5. Aleksić Svetlana
 6. Anđelković Marina
 7. Aranđelović Gordana
 8. Aranđelović Jureša Marija
 9. Bakić Jasminka
 10. Barović Velibor
 11. Beraha Nikićević Vinka
 12. Bogdanović Jelena
 13. Božović Zoran
 14. Božović Milošević Vesna
 15. Bošković Marija
 16. Brkić Marina
 17. Bubanja Radun
 18. Bursać Zoran
 19. Bursać Ivana
 20. Vrhovšek Vladimir
 21. Vukotić Vera
 22. Galić Svetlana
 23. Ganić Zoran
 24. Gerasimović Dragomir
 25. Grujičić Mirjana
 26. Damjanović Vesna
 27. Dilparić Milan
 28. Duruz Vladimir
 29. Đorđević Dušanka
 30. Đorđević Zoran
 31. Đurić Olivera
 32. Đuričković Trifunović Ana
 33. Zrelec Anja
 34. Ivanković Vladan
 35. Ilić P. Maja
 36. Ilić Mirjana
 37. Isakov Vukica
 38. Janković Raša
 39. Jovanović Violeta
 40. Jovanović Snežana
 41. Jovičić Ivan
 42. Keranović Slobodan
 43. Kilibarda Jelena
 44. Knežević Jojić Sanja
 45. Kovačević Nebojša
 46. Kovačević Svetlana
 47. Kosovac Danica
 48. Labudović Miloš
 49. Lazović Velimir
 50. Laušević Danko
 51. Lemajić Tatjana
 52. Leković Aleksandra
 53. Ljumović Dragica
 54. Marinković Maja
 55. Marić Draginja
 56. Marić Ksenija
 57. Marjanović Violeta
 58. Marjanović Snežana
 59. Marković Slađana
 60. Marčetić Dragana
 61. Mesarović Vladimir
 62. Milenković Dušan
 63. Miletić R. Vladimir
 64. Milošević Ana
 65. Miloševski Milan
 66. Milutinović Nataša
 67. Milosavljević Ljiljana
 68. Miljković Ljudmila
 69. Mirković Dragan
 70. Mitić Vranjkić Konstantin
 71. Mitrović Stanislava
 72. Mišić Bojan
 73. Nikitović Ida
 74. Nikolić Garotić Snežana
 75. Nikolić Slavica
 76. Obrenčević Tatjana
 77. Opačić Anđelka
 78. Pavlović Lidija
 79. Pajić Olivera
 80. Pantović Slađana
 81. Peković Savić Maja
 82. Petričić Snežana
 83. Petričević Milenija
 84. Petričević Milosavljević Nataša
 85. Petrović Siniša
 86. Petrović Stojan
 87. Popović Adela
 88. Profilović Olivera
 89. Ramić Ivana
 90. Radojević Marković Ivana
 91. Rogić Zoran
 92. Sofrenović Vera
 93. Sretenović Tatjana
 94. Stanković Jelena
 95. Stojilković Jelena
 96. Stojković Milica
 97. Tejić Zoran
 98. Todorović Vorkapić Valentina
 99. Trajković Zorana
 100. Trešnjev Aleksandar
 101. Cvetić Maja
 102. Cvetković Biljana
 103. Čogurić Bojana
 104. Šešić Zoran
 105. Škulić Jelena
 106. Šćepanović Darinka