• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Arhiva sednica - 2017 godina

Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 14. februara 2017. godine utvrdio JEDINSTVENU BAZU PITANJA ZA PISANI TEST, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, a u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira.

Pitanja su urađena po sledećim oblastima:

-       oblast građanskog prava

-       oblast krivičnog prava

-       oblast upravnog prava

-       oblast privrednog prava

-       oblast prekršajnog prava i

-       oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda