• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Saopštenja

26.
Feb.
2019.

Polaganje zakletve sudija koji su prvi put izabrani na sudijsku funkciju

22.
Feb.
2019.

Obaveštenje o održavanju ispita za Više sudove, po Oglasu za izbor sudija objavljenom u „Sl. Glasniku RS“ br. 103/18 od 26.12.2018. godine

20.
Feb.
2019.

Obaveštenje o održavanju ispita za Upravni sud, po Oglasu za izbor sudija objavljenom u „Sl. Glasniku RS“ br. 103/18 od 26.12.2018. godine

20.
Feb.
2019.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - Službeni glasnik RS”, broj 11/19 od 20. februara 2019. godine

12.
Feb.
2019.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - Službeni glasnik RS”, broj 8/19 od 8. februara 2019. godine

7.
Feb.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Vrhovni kasacioni sud po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine

6.
Feb.
2019.

Obaveštenje o održavanju ispita za osnovne sudove, po Oglasu za izbor sudija objavljenom u „Sl. Glasniku RS“ br. 103/18 od 26.12.2018. godine

4.
Feb.
2019.

OGLAS ZA IZBOR PREDSEDNIKA SUDOVA

24.
Jan.
2019.

Obaveštenje o ispitu za Vrhovni kasacioni sud, po Oglasu za izbor sudija Vrhovnog kasacionog suda („Sl. Glasnik RS“ br. 103/18 od 26.12.2018. godine)

22.
Jan.
2019.

SAOPŠTENJE

Pages