• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Saopštenja

8.
Apr.
2019.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud- Viši sudovi, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine

8.
Apr.
2019.

Konačan spisak kandidata koji su konkurisali za Više sudove po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine, sa ocenom sa ispita.

4.
Apr.
2019.

Konačan spisak kandidata koji su konkurisali za Upravni sud po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine, sa ocenom sa ispita.

4.
Apr.
2019.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud- Upravni sud, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine

28.
Mar.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Privredne sudove po Oglasima objavljenim u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine i u "Sl. Glasniku RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine

25.
Mar.
2019.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - Službeni glasnik RS” broj 20/19 od 22. marta 2019. godine.

25.
Mar.
2019.

Obaveštenje o datumu razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Velikom Gradištu, Zrenjaninu, Ivanjici, Kraljevu, Kruševcu, Mionici i Raški ("Sl. Glasnik RS" 103/2018 od 26.12.2018. godine)

18.
Mar.
2019.

OGLAS ZA IZBOR PREDSEDNIKA SUDOVA - "Sl. Glasnik RS" br. 18/19 od 15. marta 2019. godine

15.
Mar.
2019.

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednom sudu u Užicu, Zaječaru i Kragujevcu

15.
Mar.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Upravni sud po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine

Pages