• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Saopštenja

18.
Mar.
2019.

OGLAS ZA IZBOR PREDSEDNIKA SUDOVA - "Sl. Glasnik RS" br. 18/19 od 15. marta 2019. godine

15.
Mar.
2019.

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednom sudu u Užicu, Zaječaru i Kragujevcu

15.
Mar.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Upravni sud po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine

14.
Mar.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Osnovne sudove po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine

14.
Mar.
2019.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud- Vrhovni kasacioni sud, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine

13.
Mar.
2019.

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VISOKOG SAVETA SUDSTVA 12.03.2019. GODINE

13.
Mar.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Više sudove po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine

12.
Mar.
2019.

Obaveštenje o datumu održavanja ispita sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnom sudu u Bačkoj Palanci, Zaječaru, Kruševcu, Nišu, Pančevu, Pirotu, Rumi i Čačku („Sl. Glasnik RS“ br. 8/19 od 08.02.2019. godine

11.
Mar.
2019.

Obaveštenje o datumu razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Višem sudu u Beogradu, Kraljevu, Pirotu, Subotici i Šapcu („Sl. Glasnik RS“ br. 103/2018 od 26.12.2018. godine)

7.
Mar.
2019.

Obaveštenje o razgovorima sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike Višeg suda u Beogradu, Trećeg osnovnog suda u Beogradu, Osnovnog suda u Somboru, Osnovnog suda u Bujanovcu i Prekršajnog suda u Nišu, po Oglasu broj 6/19 od 01.02.2019. godine

Pages