• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Saopštenja

4.
Jun.
2019.

Saopštenje Visokog savet sudstva povodom istupa pojedinih narodnih poslanika na sednici Narodne skupštine Republike Srbije od 20. maja 2019. godine

3.
Jun.
2019.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Apelacioni i Viši sudovi, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine

30.
Maj.
2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Osnovnim i Prekršajnim sudovima "Sl. Glasnik RS" br. 18/19 od 15.03.2019. godine

27.
Maj.
2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Apelacionom sudu u Novom Sadu i Višim sudovima "Sl. Glasnik RS" br.18/19 od 15.03.2019. godine

27.
Maj.
2019.

VAŽNO OBAVEŠTENJE O IZMENI TERMINA RAZGOVORA ZA OSNOVNE SUDOVE "Sl.Glasnik RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine

24.
Maj.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Više sudove po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine

24.
Maj.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Osnovne sudove po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine

23.
Maj.
2019.

Odluku o izboru sudija

23.
Maj.
2019.

Odluka o predlogu kandidata koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

20.
Maj.
2019.

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnom sudu u Aranđelovcu ("Sl. Glasnik RS" br. 20/19 od 22.03.2019. godine)

Pages