• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Saopštenja

27.
Sep.
2019.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Viši sud u Beogradu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 45/19 od 21.06.2019. godine

19.
Sep.
2019.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 66/19 od 18. septembra 2019. godine

18.
Sep.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Više sudove, po Oglasima objavljenim u "Službenom glasniku RS" br. 45/19 od 21.06.2019. i br. 48/19 od 05.07.2019.

18.
Sep.
2019.

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Pirotu ("Sl. Glasnik RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine)

17.
Sep.
2019.

Predlog odluke o izboru sudija po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“ broj 11/19 od 20. februara 2019. godine

17.
Sep.
2019.

Predlog odluke o izboru predsednika sudova sa sednice Visokog saveta sudstva od 10.09.2019. godine

16.
Sep.
2019.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 65/19 od 13. septembra 2019. Godine

11.
Sep.
2019.

Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 10. septembra 2019. godine o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

10.
Sep.
2019.

Odluka Visokog saveta sudstva od 10.09.2019. godine o predlogu kandidata za predsednike sudova

27.
Avg.
2019.

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Više sudove ("Sl. Glasnik RS" br. 45/19 od 21.06.2019. godine i "Sl. Glasnik RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine)

Pages