• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 19. aprila 2019 godine, po oglasu objavljenom u Službenom glasniku RS“, broj 6/19 od 1. februara 2019. godine doneo je odluku o predlogu kandidata

19
Apr
2019

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 19. aprila 2019.  godine, po oglasu        objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj  6/19 od 1. februara 2019. godine  doneo je

I

Odluku o predlogu kandidata za predsednika Višeg suda u Beogradu:  

             Aleksandar Stepanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

II

Odluku o predlogu kandidata za predsednika Trećeg osnovnog suda u Beogradu:

Dušan Agatonović, sudija Višeg suda u Beogradu.

                                                                  III

Odluku o predlogu kandidata za predsednika Osnovnog suda u Somboru:

Aleksandra Medurić Kalčan, sudija Osnovnog suda u Somboru.

IV

Odluku o predlogu kandidata za predsednika Osnovnog suda u Bujanovcu:

Stanka Krstić, sudija Osnovnog suda u Bujanovcu.

V

Odluku o predlogu kandidata za predsednika Prekršajnog suda u Nišu:

Mišel Marković, sudija Prekršajnog suda u Nišu.