• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

VAŽNO OBAVEŠTENJE O ODLAGANJU RAZGOVORA ZA IZBOR PREDSEDNIKA SUDOVA PO OGLASU "SL. GLASNIK RS" BR. 27/20 OD 13.03.2020. GODINE!!!

05
Okt
2020

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su konkurisali za izbor predsednika sudova za osnovne i prekršajne sudove po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasnik RS" broj 27/20 od 13. marta 2020. godine, da se razgovori sa kandidatima koji su zakazani za 15.oktobar 2020. godine,  odlažu za 22. oktobar 2020. godine (spisak u prilogu broj 1), a da se razgovori zakazani za 16. oktobar 2020. godine odlažu za 26. oktobar 2020. godine (spisak u prilogu broj 2).