• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

VAŽNO OBAVEŠTENJE O IZMENI TERMINA RAZGOVORA ZA PREKRŠAJNE SUDOVE

25
Apr
2019

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate, koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Prekršajnim sudovima u Bačkoj Palanci, Zaječaru, Kruševcu, Nišu, Pančevu, Pirotu, Rumi i Čačku objavljen u "Sl. Glasniku RS" 8/2019 od 08.02.2019. godine, a koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama, da je došlo do izmene termina za razgovore sa kandidatima koji su prethodno pozvani 08. i 09. maja 2019. godine.

Razgovor sa kandidatima koji su prethodno pozvani 08.05.2019. godine, obaviće se 15.05.2019. godine, a razgovor sa kandidatima koji su prethodno pozvani 09.05.2019. godine, obaviće se 20.05.2019. godine u prostorijama Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42 u Beogradu, a prema spiskovima i rasporedu koji je dat u prilogu.

Termin razgovora sa kandidatima koji sud pozvani 13.05.2019. godine ostaje nepromenjen.