• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za više sudove po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 21/20 od 6. marta 2020. godine

28
Sep
2020

Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za više sudove, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 21/20 od 6. marta 2020. godine, koju objavljuje dana 28.09.2020. godine na svojoj internet stranici u 10:30 časova.