• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Više sudove po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 69/18 od 14.09.2018. godine

12
Dec
2018

Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je konačnu listu kandidata sa ocenom sa ispita za Više sudove po Oglasu objavljenom u u "Sl. Glasniku RS" br. 69/18 od 14.09.2018. godine, koju objavljuje dana 12.12.2018. godine na svojoj internet stranici u 11:20 časova