• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Upravni sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine

02
Dec
2019

Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je konačnu listu kandidata sa ocenom sa ispita za Upravni sud, po Oglasu objavljenom  u "Sl. Glasniku RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine, koju objavljuje dana 02.12.2019. godine na svojoj internet stranici u 10:10 časova.