• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Privredne sudove, po Oglasima objavljenim u "Službenom glasniku RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine i 66/19 od 18.09.2019. godine

05
Nov
2019

Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je konačnu listu kandidata sa ocenom sa ispita za Privredne sudove, po Oglasu objavljenom  u "Sl. Glasniku RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine i "Sl. Glasniku RS" br. 66/19 od 18.09.2019. godine, koju objavljuje dana 05.11.2019. godine na svojoj internet stranici u 12:00 časova.