• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Prekršajni sud u Preševu po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 56/18 od 18.07.2018. godine

20
Dec
2018

Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je konačnu listu kandidata sa ocenom sa ispita za Prekršajni sud u Preševu  po Oglasu objavljenom  u "Sl. Glasniku RS" br. 56/18 od 18.07.2018. godine, koju objavljuje dana 20.12.2018. godine na svojoj internet stranici u 10:15 časova