• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Saopštenje za javnost Visokog saveta sudstva od 04.10.2021. godine

04
Okt
2021

Visoki savet sudstva  još jednom javno osuđuje kontinuiranu kampanju neprimerenog uticaja na pravosuđe započetu nakon dopune pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda o  naplati troškova obrade bankarskih kredita.

Periodični ulični protesti organizovani od strane neformalnih grupa u okviru advokature,  praćeni vulgarnim transparentima i skandiranjem, obilasci sudskih zgrada i korišćenje istih kao bine za javne nastupe, primer su zloupotrebe slobode govora i javnog okupljanja i  pokušaja nelegitimnog uticaja na sudske postupke, za čije su ishode neposredno zainteresovani.

Sudije Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, izložene su javnom omalovažavanju zbog izraženog mišljenja u obavljanju sudijske funkcije,  čime se nastavlja pokušaj podrivanja autoriteta i nezavisnosti sudstva kao jedne od grana vlasti.

Na pravosuđu je zadatak da pred ovakvim neprimerenim pritiscima bude jednako postojano kao i pred političkim, medijskim i svakim drugim sa kojima može da se u svom radu suoči, pa u tom kontekstu pozivamo  advokatske komore da reaguju.