• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Saopštenje Visokog saveta sudstva sa sednice održane 25.12.2018. godine

25
Dec
2018

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 25. decembra 2018. godine, po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj  56/18 od 18. jula  2018. godine  doneo je

                                                                             I

Odluku o predlogu kandidata koji se prvi put bira na sudijsku funkciju u Prekršajni sud u Preševu:  

  1. Radomir Jukić, advokat.