• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Saopštenje Visokog saveta sudstva sa sednice održane 19. i 20. jula 2018. godine

24
Jul
2018

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 19. i 20. jula 2018. godine razmatrao je Nacrt amandmana na Ustav Republike Srbije nakon mišljenja Venecijanske komisije i usvojio je sledeći tekst sa preporukama