• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Saopštenje Visokog saveta sudstva sa sednice održane 13. jula 2018. godine

13
Jul
2018

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 13. jula 2018.  godine, po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj  14/18 od 23. februara 2018. godine  doneo je

I

Odluku o izboru jednog sudije za Upravni sud: 

1. Aleksić Snežana, sudija Osnovnog suda u Kraljevu.

II

Odluku o izboru četiri  sudije za Apelacioni sud u Beogradu: 

1.  Klarić Živković Marina, sudija Višeg suda u Beogradu,
2. Popović Rastko, sudija Višeg suda u Beogradu,
3. Veljić Zorica, sudija Višeg suda u Beogradu,
4. Garčević Irena, sudija Višeg suda u Beogradu.

III

Odluku o izboru  tri sudije za Apelacioni sud u Kragujevcu : 

1. Đurić Zorica, sudija Višeg suda  u Kragujevcu,
2. Krivčević Drinka, sudija Osnovnog suda u Krgujevcu,
3. Prešić Aleksandra, sudija Osnovnog suda u Kragujevcu.

IV

Odluku o izboru tri sudije za Apelacioni sud u Nišu:

1. Krstić Dragan, sudija Višeg suda u Nišu,
2. Todorović Snežana, sudija Višeg suda u Nišu,
3. Zlatković Milica, sudija Višeg suda u Nišu.

V

Odluku o izboru dvoje sudija za Viši sud u Vranju: 

1. Stojičić Zorica, sudija Osnovnog suda u Vranju,
2. Stojević Milena, sudija Osnovnog suda u Vranju.

 

VI

Odluku o izboru  dvoje sudija za Viši sud u Kragujevcu:

1. Vuković Jelena, sudija Osnovnog suda u Kragujevcu,
2. Obradović Ivana, sudija Osnovnog suda u Kragujevcu.

 

VII

Odluku o izboru  sedam sudija za Viši sud u Nišu:

1. Savić Tamara, sudija Osnovnog suda u Nišu,
2. Miladinović Jelena, sudija Osnovnog suda u Nišu,
3. Aleksandra Mojašević Krstić, sudija Osnovnog suda u Nišu,
4. Vujačić Bojan, sudija Osnovnog suda u Nišu,
5. Aleksić Nela, sudija Osnovnog suda u Nišu,
6. Stefanova  Mira, sudija Osnovnog suda u Nišu,
7. Tonić Katarina, sudija Osnovnog suda u Nišu.

VIII

Odluku o izboru sedam sudija za Viši sud u Novom Sadu:

1. Stamenić Ana, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu,
2. Latinović Gordana,  sudija Osnovnog suda u Novom Sadu,
3. Raković Sanja, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu,
4. Savić Srđan, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu
5. Dušić Vesna, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu,
6. Neatnica Dejan, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu,
7. Budimir Anita, sudija Osnovnog suda u Vrbasu.

IX

Odluku o izboru dvoje sudija za Viši sud u Požarevcu:

1. Perić Milica, sudija Osnovnog suda u Požarevcu,
2. Tošić Vujoš, sudija Osnovnog suda u Požarevcu.

X

Odluku o izboru jednog sudije za Viši sud u Zaječaru:

1. Milidragović Branka, sudija Osnovnog suda u Zaječaru.

XI

Odluku o izboru jednog sudije za Viši sud u Čačku:

1. Filipović Vladan, sudija Osnovnog suda u Čačku.