• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Saopštenje Visokog saveta sudstva sa sednice održane 13. jula 2018. godine

13
Jul
2018

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 13. jula 2018.  godine, po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj  14/18 od 23. februara 2018. godine  doneo je

I

Odluku o predlogu kandidata koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju u  Upravni sud:

 1. Bošković Tija, sudijski pomoćnik u Upravnom sudu,
 2. Brajović Zorana, sudijski pomoćnik u Upravnom sudu,
 3. Paunović Sandra, sudijski pomoćnik u Upravnom sudu,
 4. Savić Biserka, sudijski pomoćnik u Upravnom sudu,
 5. Stojanović Biljana, sudijski pomoćnik u Upravnom sudu,
 6. Malinić Nataša, sudijski pomoćnik u Upravnom sudu,
 7. Iskić Jelena, sudijski pomoćnik u Upravnom sudu,
 8. Stević Kapus Mira, sudijski pomoćnik u Upravnom sudu,
 9. Simić Radmila, glavni poreski savetnik Ministarstva finansije-Poreska uprava.

 

II

 

Odluku o predlogu kandidata koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju u  Privredni sud u Novom Sadu:

 1. Đuričin Simona, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Valjevu.