• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Saopštenje Visokog saveta sudstva sa sednice održane 11.12. 2018. godine

11
Dec
2018

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 11. decembar 2018.  godine, po oglasu        objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj  39/18 od 25. maja  2018. godine  doneo je

                                                        I

Odluku o predlogu kandidata za predsednika Privrednog suda u Leskovcu:  

             Veselinka Jeremić, sudija Privrednog suda u Leskovcu.