• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Saopštenje Visokog saveta sudstva povodom teksta iz materijala Društva sudija Srbije sa konferencije koja je održana 02.03.2011. godine

02
Mar
2011

Visoki savet sudstva nema saznanja da je bilo ko vršio pritisak da sudije na izborima za stalni sastav Visokog saveta sudstva iz reda sudija glasaju ili ne glasaju, a to svakako nisu činili članovi Saveta. 

Predmeti po žalbama neizabranih sudija su pred Ustavnim sudom Srbije. Visoki savet sudstva nije usporavao proces rasprava, naprotiv predstavnici Visokog saveta sudstva su aktivno učestvovali u javnim raspravama pred tim sudom. 

Sve ostale primedbe koje su navedene u pomenutom materijalu su zakonska rešenja a Visoki savet sudstva samo sprovodi Ustav i zakone. 

Visoki savet sudstva podržava rad strukovnih udruženja, i neobjašnjiv je poziv da se ne učestvuje u izborima ako se duže od godinu dana traži preispitivanje odluka neizabranih sudija od novog sastava Visokog saveta sudstva. 

Netačna je informacija da je Zorica Stojković šef kabineta predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Zorica Stojković je raspoređena na radno mesto sudskog pomoćnika u zvanju savetnik Vrhovnog kasacionog suda. Vrhovni kasacioni sud je raspisao javni oglas za popunu radnih mesta po položaju koji je objavljen u Službenom glasniku 08.12.2010. godine, komisija još nije završila postupak. Za radno mesto šefa kabineta potrebni su određeni uslovi, a Zorica Stojković je faktički bez odluke raspoređena da obavlja ove poslove do okončanja oglasa jer je bilo neophodno da neko obavlja te poslove, pa je odlučeno da to čini sudijski pomoćnik koji već radi u Vrhovnom kasacionom sudu a Zorica Stojković je dugi niz godina savetnik Vrhovnog suda Srbije