• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Saopštenje Visokog saveta sudstva povodom istupanja direktora Centra za novu politiku Vladimira Todorića u dnevnom listu „Politika“ od 18. novembra 2010. godine

18
Nov
2010

Visoki savet sudstva postupa na osnovu Ustava i zakona i nikada nijednog kritičara rada Saveta, Visoki savet sudstva, a ni predsednica VSS i VKS Nata Mesarović nisu nazivali „Legijinim dobošarima“.

Predsednica Visokog saveta sudstva je sudila optuženom Miloradu Ulemeku Legiji uz poštovanje Zakona i svih prava i sloboda koje mu garantuju Ustav Republike Srbije i evropski standardi i nikada kroz opšti izbor sudija nije spomenula taj slučaj, niti ga dovodila u bilo kakvu vezu sa kritičarima. Ono što je imala da kaže o tom slučaju rekla je u svojoj odluci i strogo se pridržavala da o tome ne govori.

Ustavni sud je u svojim odlukama IUz 43/2009 od 9. jula 2009. godine i VIII U 102/2010 od 28. maja 2010. godine izneo stav da je VSS konstituisan na osnovu Ustava i Zakona o Visokom savetu sudstva kao nov organ nadležan da, u skladu sa Zakonom bira sudije za trajno obavljanje sudijske funkcije, tako što je utvrdio da je prvi sastav VSS konstituisan izborom pet od osam izbornih članova i tri člana po položaju, što je omogućilo Savetu da može da vrši sve poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i Zakonom. Ustavni sud je dalje izneo da se legitimnost rada jednog državnog organa ostvaruje njegovim konstituisanjem u punom sastavu. Međutim, nadalje u odluci Ustavnog suda stoji da „različite okolnosti mogu uticati na to da pojedini članovi koji ulaze u sastav državnog organa ne budu izabrani u rokovima predviđenim Ustavnim zakonom i zakonom, što se i dogodilo prilikom izbora izbornih članova prvog sastava VSS.“

Netačno u tekstu piše da je VSS prekršio Zakon o sudijama prilikom sprovođenja „reizbora“. Ističemo da VSS nije sproveo postupak razrešenja niti reizbor ni jednog sudije u Republici Srbiji i da treba pročitati prelazne i završne odredbe Zakona o sudijama.

Visoki savet sudstva konstituisan je 6. aprila 2009. godine, a svi zainteresovani mogu da se upoznaju sa sadržinom zapisnika sa konstitutivne sednice.