• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Saopštenje Visokog saveta sudstva o izboru 16 sudija u Viši sud u Beogradu

01
Okt
2018

 Visoki savet sudstva na sednici održanoj 1. oktobra 2018. godine, po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj  14/18 od 23. februara 2018. godine  doneo je odluku o izboru  16 sudija u Viši sud u Beogradu:

 1. Marija Aranđelović Jureša, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
 2. Ivana Bursać, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
 3. Svetlana Kovačević, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
 4. Dušan Agatonović, predsednik Trećeg osnovnog suda u Beogradu,
 5. Olivera Đurić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
 6. Ivana Ramić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
 7. Ana Trifunović Đuričković, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
 8. Jelena Škulić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
 9. Sanja Knežević Jojić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
 10. Aleksandra Leković, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
 11. Tatjana Lemajić, sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu,
 12. Dragana Marčetić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
 13. Ljiljana Milosavljević, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
 14. Stanislava Mitrović, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
 15. Ida Nikitović, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,
 16. Maja Peković Savić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu.