• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Saopštenje Visokog saveta sudstva na radni tekst Amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

30
Jan
2018

Visoki savet sudstva, na osnovu člana 13 stav 1 alineja 21 Zakona o Visokom savetu sudstva, na sednici održanoj 30.01.2018.  godine razmatrao je radni tekst  Amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije i zaključio:

Sva  predložena pozitivna rešenja koja su u  funkciji jačanja nezavisnog sudstva  i sudija, (kao što su: isključiva nadležnost  Visokog savet sudstva za izbor i razrešenje svih sudija i predsednika sudova, neposredan izbor članova VSS od stane sudija), potpuno su derogirana predloženim sastavom i načinom odlučivanja Visokog sveta sudstva.  Predloženi sastav Visokog saveta sudstva u kome sudije nemaju većinu i u kome se predsednik obavezno bira iz reda istaknutih pravnika i ima tzv. zlatni glas (koji odlučuje  kad je broj glasova jednak), dovodi do toga da o svim bitnim pitanjima  iz nadležnosti VSS kojima se garantuje  samostalnost i nezavisnost sudova i sudija (izbor, razrešenja, disciplinska odgovornost, materijalni položaj) odlučuju članovi Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština, a koji nisu sudije.

 Sadržina i način na koji se  predlaže  uređivanje  ustavnog određenja i nadležnosti Visokog saveta sudstva u Ustavu RS je neprihvatljiv, tim pre što nije predviđeno da  Visoki savet sudstva  u oblasti finansiranja ima  druga prava, osim  da predloži Vladi plan sredstava za rad sudova iz svoje nadležnosti, što nije u skladu sa  međunarodnim standardima po kojima je materijalna nezavisnost jedan od preduslova pojma sudske nezavisnosti.

Direktan napad na nezavisnost pravosuđa  predstavlja i rešenje predloga Amandmana VIII, da disciplinski postupak i postupak razrešenja sudija  i predsednika sudova može pokrenuti i ministar nadležan za pravosuđe. Postojećim rešenjima disciplinski postupak prema  sudiji i postupak razrešenja  može inicirati svaki građanin, ali je pokretanje disciplinskog postupka u isključivoj nadležnosti  Disciplinskog tužioca , dok postupak razrešenja pokreće  Visoki savet sudstva.

Posebno zabrinjava odredba kojom se na nejasan i nedorečen način kao novi uslov za izbor na sudijsku funkciju uvodi prethodno okončana posebna obuka u instituciji za obuku u pravosuđu.

Zbog izuzetnog značaja ove teme za sadašnjost i budućnost sudskog sistema, a posebno za nezavisnost i nesmetani rad sudova i sudija, VSS će dati predloge i primedbe na navedeni tekst koji će biti dostavljen predlagaču i poziva  sve sudije da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi.