• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

SAOPŠTENJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA

07
Okt
2011

Visoki savet sudstva obaveštava javnost da je na sednici održanoj 6. oktobra 2011. godine Visoki savet sudstva doneo odluku da se 20. oktobra 2011. godine objavi oglas za izbor predsednika sudova u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji.
 
Oglas će biti objavljen u “Službenom glasniku RS“ i u dnevnom listu “Politika“ .