• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

SAOPŠTENJE IZBORNE KOMISIJE

15
Okt
2020

Izborna komisija Visokog saveta sudstva uputila je dopis predsednicima sudova da su dužni da u skladu sa članom 28. Pravilnika o radu Izborne komisije da kandidatu omoguće da sudije – birače upozna sa svojom kandidaturom.

Kandidati mogu svoje programe dostaviti Izbornoj komisiji radi njihovog objavljivanja na internet strani Visokog saveta sudstva www.vss.sud.rs  u delu Postupak predlaganja kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva.