• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Saopštenje Izborne komisije

07
Okt
2020

Izborna komisija Visokog saveta sudstva je 7. oktobra 2020. godine održala prvu sednicu u postupku sprovođenja postupka predlaganja kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija.

 

Predsednik Izborne komisije Bata Cvetković  obavestio  je prisutne članove da je primio Odluku predsednika Visokog saveta sudstva Dragomira Milojevića o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija.

Na današnjoj sednici Izborna komisija  donela je Uputstvo za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija,  Odluku o izbornim radnjama i rokovima za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija i Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija.

 

Saopštenja  za javnost i sva akta u vezi sa radom Izborne komisije biće objavljena na internet stranici Visokog saveta sudstva.

 

Lica koja su zainteresovana da prate postupak predlaganja kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija mogu da podnesu prijavu Izbornoj komisiji na e mail:

ana.calovska@vss.sud.rs ili poštom na adresu: Visoki savet sudstva, Izborna komisija, Resavska 42, Beograd.