• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Rezultati ispita za Upravni sud po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br 39/18 od 25.05.2018. godine

05
Okt
2018

Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa ocenom sa ispita za Upravni sud po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br 39/18 od 25.05.2018. godine, koju objavljuje je na svojoj internet stranici u 13:25 časova.