• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Osnovnim i Prekršajnim sudovima "Sl. glasnik RS" br. 18/19 od 15.03.2019. godine

27
Avg
2019

Visoki savet sudstva objavljuje spiskove kandidata za razgovore koji su konkurisali za predsednike u osnovnim i prekršajnim sudovima, po Oglasu koji je objavljen u "Službenom glasniku RS" br. 18/19 od 15.03.2019. godine.