• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

RAZGOVORI SA KANDIDATIMA KOJI SU KONKURISALI ZA PREDSEDNIKE SUDOVA PO OGLASU OBJAVLJENOM U ,,SL. GLASNIKU RS” BR.27/20 OD 13.03.2020. GODINE

24
Maj
2021

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijavu za izbor predsednika Osnovnog suda u Rumi, Privrednog suda u Zrenjaninu, Privrednog suda u Pančevu i Privrednog suda u Somboru, po oglasu koji je objavljen u ,,Službenom glasniku RS br. 27/20 od 13. marta 2020. godine, da će se razgovori sa kandidatima obaviti dana 14. juna 2021. godine, u prostorijama Visokog saveta sudstva, ul. Resavska br. 42 u Beogradu, prema spisku u prilogu obaveštenja.