• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Protokol o sprovođenju Projekta „Jačanje Visokog saveta sudstva“

30
Dec
2011

Visoki savet sudstva i International Management Group (IMG) potpisali su Protokol o sprovođenju Projekta „Jačanje Visokog saveta sudstva“ u okviru programa „Unapređenje dostupnosti pravde u Srbiji“.

Protokol su potpisali Nata Mesarović, predsednica Visokog saveta sudstva i Dino Bicciato, generalni direktor IMG.

Aktivnosti obuhvaćene projektom usmerene su na jačanje kapaciteta kadrova, razvoj softvera, građevinske radove i nabavke odgovarajuće opreme.

Sprovođenje programa će trajati do decembra 2013. godine.

U okviru projektne komponente „Unapređenje rada sudova i dostupnosti pravde“ radi se na renoviranju sudova, na standardizaciji izgleda suda pri ulaznom delu, sudnicama i pisarnicama, posebno se stavlja akcenat na prilazima za invalide.

Sudovi koji su obuhvaćeni projektom su: Osnovni sud u Leskovcu, Osnovni i Viši sud u Pirotu, Osnovni i Viši sud u Nišu, Osnovni sud u Užicu i Viši sud u Vranju.

Početkom 2012. godine planirana je poseta predsednice Visokog saveta sudstva Nate Mesarović navedenim sudovima.