• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

PRETHODNA LISTE KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA - Osnovni sud u Jagodini, Osnovni sud u Novom Sadu i Privredni sud u Leskovcu

17
Nov
2023

PRETHODNA LISTA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA
Osnovni sud u Jagodini

     Osnovni sud u Novom Sadu
     Privredni sud u Leskovcu

OGLAS ZA IZBOR PREDSEDNIKA OSNOVNOG SUDA
BEČEJ,JAGODINA,NOVI SAD I PRIVREDNOG SUDA U LESKOVCU
(SL.GLASNIK 20/23 OD 10.03.2023.)-10.03.2023