• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

PRETHODNA LISTA KANDIDATA ZA SUDIJE - Vrhovni kasacioni sud

22
Jun
2022

PRETHODNA LISTA KANDIDATA ZA SUDIJE
Vrhovni kasacioni sud
OGLAS ZA IZBOR SUDIJA ZA VRHOVNI KASACIONI SUD
("SLUŽBENI GLASNIK RS" 18/22 OD 11.02.2022)