• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud

14
Sep
2017

Array skladu sa članom 8 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda, ispitna komisija Visokog savet sudstva, dana 14. septembra 2017. godine u 15:00 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud i to: