• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - za više, osnovne i prekršajne sudove po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine

25
Nov
2020

U skladu sa članom 8. stav 3. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji, Komisija Visokog saveta sudstva, dana 25.11.2020. godine u 14:00 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za Viši sud u Beogradu, Viši sud u Kruševcu, Viši sud u Smederevu, Viši sud u Zrenjaninu i Viši sud u Čačku, Drugi osnovni sud u Beogradu, Osnovni sud u Kruševcu, Osnovni sud u Nišu, Osnovni sud u Požegi i Osnovni sud u Šapcu, Prekršajni sud u Kruševcu, Prekršajni sud u Prokuplju i Prekršajni sud u Trsteniku,  po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine.