• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud – Prekršajni apelacioni sud , po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 84/19 od 29.11.2019. godine

18
Maj
2020

U skladu sa članom 8. stav 3. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji, Komisija Visokog saveta sudstva, dana 18. maja 2020. godine u 09:20 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji, i to za Prekršajni apelacioni sud: