• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Apelacioni sud u Novom Sadu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 75/19 od 23.10.2019. godine

23
Dec
2019

U skladu sa članom 8. stav 3. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji, Komisija Visokog saveta sudstva, dana 23. decembra 2019. godine u 11:00 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji, i to za Apelacioni sud u Novom Sadu: