• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Osnovni sud u Pirotu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine

02
Okt
2019

U skladu sa članom 8 stav 3 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji , Komisija Visokog saveta sudstva, dana 02. Oktobra 2019. godine u 12:32 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji, i to za Osnovni sud u Pirotu: