• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Prethodna lista kandidata za predsednike suda - Viši sudovi, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS br. 18/19" od 15.03.2019. godine

18
Jun
2019

U skladu sa članom 18 stav 3 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda, Komisija Visokog saveta sudstva, dana 18. juna 2019. godine u 12:00 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za predsednika suda, za Viši sud u Valjevu, Viši sud u Zaječaru, Viši sud u Jagodini, Viši sud u Kragujevcu, Viši sud u Kraljevu, Viši sud u Leskovcu, Viši sud u Nišu, Viši sud u Novom Pazaru, Viši sud u Novom Sadu, Viši sud u Požarevcu, Viši sud u Smederevu, Viši sud u Somboru, Viši sud u Sremskoj Mitrovici, Viši sud u Užicu, Viši sud u Čačku i Viši sud u Šapcu: