• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Prethodna lista kandidata za predsednike suda - Osnovni i Prekršajni sudovi, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS br. 18/19" od 15.03.2019. godine

19
Jun
2019

U skladu sa članom 18 stav 3 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda, Komisija Visokog saveta sudstva, dana 19. juna 2019. godine u 12:00 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za predsednika suda za Osnovni sud u Kragujevcu, Osnovni sud u Nišu, Prekršajni sud u Beogradu, Prekršajni sud u Kragujevcu i Prekršajni sud u Novom Sadu: