• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Prethodna lista kandidata za predsednika u Privrednom sudu u Leskovcu, po Oglasu Objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 39/2018 od 25.05.2018. godine

10
Dec
2018

U skladu sa članom 18 stav 3 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda, Komisija Visokog saveta sudstva, dana 10. decembra 2018. godine u 11:15 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za predsednika suda, a prema azbučnom redu prezimena kandidata i to: