• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 24. decembra 2019. godine o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

24
Dec
2019

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 24. decembra 2019. godine, po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj  65/19 od 13. septembra 2019. godine doneo je: