• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 18.03.2021 i 23.03.2021. godine o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

23
Mar
2021

Visoki savet sudstva na sednicama održanim 18. marta 2021. godine i 23. marta 2021. godine, po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj  83/20 od 10. juna 2020. godine doneo je: