• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Predlog Odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koje se prvi put biraju na sudijsku finkciju za Upravni sud

08
Jan
2020

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 24. decembra  2019. godine, po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj  65/19 od 13. septembra  2019. doneo je: