• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Predlog kandidata VSS po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj 48/21 od 13.05.2021. godine

14
Okt
2021

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 14.10.2021. godine, po oglasu  objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj  48/21 od  13.05.2021. godine  doneo je: