• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Polaganje zakletve sudija koji su prvi put izabrani na sudijsku funkciju

01
Nov
2019

Dana 6. novembra 2019. godine, zakletvu će polagati sudije koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju, na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini, održanoj 23. oktobra 2019. godine i na sednici Trinaestog vanrednog zasedanja u Jedanaestom sazivu, održanoj 10. jula 2019. godine.

Polaganje zakletve će se obaviti u Maloj sali Doma Narodne skupštine, sa početkom u 12 časova.