• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Plan otklanjanja posledica u radu sudova nakon okončanja proglašenog vanrednog stanja i odluka o vanrednim merama zaštite stanovništva zbog epidemije virusa COVID 19

20
Nov
2020

Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević dana 16.11.2020. godine doneo je plan otklanjanja posledica u radu sudova nakon okončanja proglašenog vanrednog stanja i odluka o vanrednim merama zaštite stanovništva zbog epidemije virusa COVID 19.